Ana Sayfa Yap | Sık Kullanılanlara Ekle  |  İletişim 

       ANA SAYFA              HAKKIMIZDA              HİZMETLERİMİZ              HATAY SMMM ODASI               TÜRMOB                     İLETİŞİM

Vergi Takvimi               Pratik Bilgiler             Resmi Gazete                T.C. Kimlik No                İnternet Vergi Dairesi               Dilekçematik               E-Beyanname            E-Bildirge

 
 
MENÜ
  ANA SAYFA
  HAKKIMIZDA
  HİZMETLERİMİZ
  DUYURULAR / YAZILAR
  MÜKELLEF BİLGİ PANOSU
  GÜNCEL MEVZUAT
  BASINDAN YAZILAR
  MUHASEBE STANDARTLARI
  SMMM-YMM ODALARI
  TİCARET SİCİL GAZETESİ
  MORTGAGE
  KOSGEB MEVZUATI
  TEK DÜZEN HESAP PLANI
  BASEL II
  ÜCRETSİZ PROGRAMLAR
  İSKENDERUN REHBERİ
  EKONOMİ HABERLERİ
  DIŞ TİCARET MEVZUATI
  DANIŞTAY KARARLARI
  YARGITAY KARARLARI
  DİLEKÇEMATİK
  İLETİŞİM FORMU
 
 
 
PRATİK BİLGİLER
» Amortisman Sınırı
»
Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
»
Emlak Vergisi Oranları
»
Fatura Düzenleme Sınırı
»
Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
»
Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
»
Yıllık Ücretli İzinler


DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN
 
 
 
MUHASEBE STANDARTLARI
» Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ....

DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN
 
 
 
RESMİ GAZETE
 

 DUYURULAR

YEŞİL KARTLILARIN GENEL SAĞLIK SİGORTASI SORUNU

 

YEŞİL KARTLILARIN GENEL SAĞLIK SİGORTASI
 
 
    Kurum Başkanı Sayın Fatih Acar’ın İl Müdürlüklerine gönderdiği genelgeye göre;
 
 
  “5510 sayılı Kanun uyarınca genel sağlık sigortalısı sayılmayan er, erbaş ve yedek subay okulu öğrencileri, tutuklu ve hükümlüler, Türkiye'de ikamet edip sözleşme yapılan ülke adına sağlık yardımlarından faydalananlar, sürekli ikameti yurt dışında olan vatandaşlar, banka, sigorta ve reasürans şirketleri sandıklarına tabi olanlar hariç olmak üzere yeşil kart kapsamında sağlık yardımlarından faydalananlar ile herhangi bir sosyal güvencesi olmayan vatandaşların 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren Genel Sağlık Sigortası kapsamına alındığı belirtilerek,
01Ocak 2012 tarihinden önce yeşil kart kapsamında sağlık yardımlarından faydalananların, bu tarihten itibaren tescil edildiği belirtilmiş, bu kişilerin vizelerinin dolacağı tarihe kadar ''c/1 (yeşil kart)'' KODUNU kullanarak provizyon alabilecekleri belirtilmiştir.
   Yeşil Kart sahibi bu kişilerden, 1 Ocak 2012 tarihinden sonra vizeleri dolanların ise kanunun 60'ıncı maddesinin (g) bendi kapsamında tescil edilecek ve kendilerine, 1 ay içinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına gelir testi yaptırmaları, yaptırmak istememeleri halinde ise SGK'ya yazılı olarak başvurmaları gerektiği konusunda bilgi verileceği vurgulandı. Genelgede, herhangi bir sosyal güvencesi olmadığı tespiti edilen kişilerin resen tescillerinin yapılacağına hatırlatıldı.
   Resen tescil işlemi yapılan kişilerin, bilgilendirme yazılarının kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içinde gelir tespiti için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvurmaları gerektiğine dikkati çekilerek, bilgilendirme yazılarının gönderilmesi için PTT ile protokol yapıldığı bildirildi.
    Genelge;
  “Resen tescil işlemi yapılan bu kişilerden gelir testi yaptıranların gelir testi sonucuna göre, aile içindeki kişi başına düşen gelir miktarı aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden az olanların primleri devlet tarafından karşılanarak tescil edilecektir. Aile içindeki kişi başına düşen gelir miktarının aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden fazla olanların ise tescil işlemi gelir testi sonucuna göre güncellenecektir.
1 Ocak 2012 tarihinden itibaren genel sağlık sigortası kapsamına alınan vatandaşlarımızın mağdur edilmemesi amacıyla, ilinizde konuyla ilgili muhtemel sorunlara ilişkin ilgili birimlerle irtibata geçerek acil çözüm üretmek amacıyla koordinasyon merkezinin oluşturulması, ayrıca kurum başkanlığımızda oluşturulan koordinasyon merkezi ile temasa geçilmesi, genel sağlık sigortasıyla ilgili vatandaşların yapması gereken işlemlerin yazılı ve görsel medya kullanılarak sürekli kamuoyu bilgilendirilmesi yapılması, genel sağlık sigortası tescili ve gelir testi işlemleri sırasında vatandaşlarımızın karşılaşabileceği sorunların çözümü için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile sürekli olarak iletişim kurulması, konuyla ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla iletişim kurularak konunun güncel tutulması hususunda gereğini rica ederim.” şekilde devam etmiştir.
Bu genelgeden şunu anlayabilriz.
-Yeşil Kart sahipleri vizeleri doluncaya kadar Genel Sağlıktan yararlanacak. Vizesi biten yeşil kart sahipleri ve Genel Sağlık Sigortası kapsamında olup ta müracaatta bulunmayanlar a (Dayanışma ve Sosyal Yardımlaşma Vakfından Gelir Testi yaptırmayanlar) ceza kesilmeyecek. Kendilerine “bir ayda gelir testini yapması gerektiği” bildirilecek. Yapmaz ise;
 Resen Kaydedilecek. Primi en yüksek tutardan ödemesi istenecek (Asgari ücretin %24 ü ). Ne zaman “Gelir Testi yaptırırsa Kayıtlar test sonucuna göre düzeltilecek.
Bahaittin ÇAĞDAŞ
Sayın Başbakanın ”Gelir Testi” ile ilgili Genelgesi aşağıya çıkarılmıştır.
 
 
 
Başbakanlıktan:
 
Konu :    Genel Sağlık Sigortalısı Gelir Tespiti İşlemleri
 
GENELGE
2012/4
 
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin (KHK) 11’inci maddesine 662 sayılı KHK ile eklenen (h) bendi ile 5/12/2011 tarihli ve 2011/2512 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Gelir Tespiti, Tescil ve İzleme Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde genel sağlık sigortalısı gelir tespiti ve gelir testi işlemleri başlatılmıştır.
Genel sağlık sigortası kapsamında gelir tespiti ve gelir testi işlemleri, 3294 sayılı Kanuna göre kurulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (Vakıf) tarafından yürütülecektir. Bu işlemlerin Vakıflar tarafından en kısa zamanda sonuçlandırılması, yürütülen hizmetlerde bir aksaklığa meydan verilmemesi ve vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamasının önlenmesi için yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, Mülki İdare Amirlerince;
2 Kasım 2011 tarihi itibarıyla il ve ilçelerde; Yeşil Kart Bürolarında, Tek Adımda Hizmet Bürolarında ve Yeşil Kart hak sahipliği belirleme işlemlerinin yürütüldüğü diğer birimlerde, hizmet alımı yoluyla istihdam edilen personel de dâhil olmak üzere, fiilen görev yapan personelden hizmetine ihtiyaç duyulanların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında görevlendirilmesi,
Vakıf fiziksel mekânlarının, donanım ve araç durumunun, gelir tespiti ve gelir testi işlemlerinin yoğunluğu da göz önünde bulundurularak yeterli duruma getirilmesi için gerekli önlemlerin alınması,
hususları ile ilgili olarak gerekli hassasiyetin gösterilmesini ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini önemle rica ederim.
 
                                                                                           Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                       Başbakan
 
 

                                       


BAHAİTTİN ÇAĞDAŞ - SMMM

Adres:
     Ulucami Cad. Kocaabaş İş Hanı No. 26 Kat 5 Daire 94 İskenderun
Tel:           0326 - 613 72 27      -      0312 434 00 25
Faks:
        0326 - 613 72 27     -       0312 434 00 25
GSM         0555 -  537 24 84     -       0506 936 04 14
                  0530 -  972 31 77

E-Posta:  info@bahaittincagdas.com

                 bahaittin_cagdas@hotmail.comHer hakkı saklıdır. 2011 www.bahaittincagdas.com

Web Tasarım: 
www.MuhasebeTR.com